لوگو آموزشگاه موسیقی علم
برهان همتی نواززنده و مدرس ویولن

برهان همتی

ساز تخصصی: ویولن

روز های حضور در آموزشگاه:

یک‌شنبه

برهان همتی در زمینه آموزش ویولن در آمورشگاه موسیقی علم مشغول فعالیت است.