جستجو کردن
Close this search box.

سال نو مبارک

قطعه ضربی چهارگاه از دفتر دوم کمانچه نوازی نوین
کمانچه: سینا علم
تار: سحاب علم
دایره: حسام متولی
(Live record)
میکس و مستر: امید اصغری
نوروز ۱۴۰۳