جستجو کردن
Close this search box.

اساتید

مدرس: قیچک/ کمانچه/ مبانی موسیقی/ ویولن
مدرس: پیانو/ تار/ سه تار/ مبانی موسیقی
مدرس: آواز ایرانی
مدرس: تمرین کمانچه/ دف
مدرس: موسیقی کودکان (ارف)/ ویولن
مدرس: موسیقی کودکان (ارف)
مدرس: ابوا/ ساکسیفون
مدرس: کنترباس/ گیتار باس
مدرس: ترومپت
مدرس: آواز پاپ/ پیانو
مدرس: تنبک
مدرس: تمرین کمانچه/ کمانچه
مدرس: تنبک/ داربوکا/ کاخن
مدرس: گیتار
مدرس: ساز قانون
مدرس: پیانو