لوگو آموزشگاه موسیقی علم
مهدی کلانتر نوازنده و مدرس گیتار باس و کنترباس

مهدی کلانتری

ساز تخصصی: گیتار باس

روز های حضور در آموزشگاه:

پنجشنبه

وی در زمینه آموزش گیتار باس و کنترباس در آمورشگاه موسیقی علم مشغول فعالیت است.

مهدی کلانتر