جستجو کردن
Close this search box.
ویدا نظری نوازنده و مدرس گیتار

ویدا نظری

ساز تخصصی: گیتار

روز های حضور در آموزشگاه:

پنجشنبه

نوازنده و مدرس ساز گیتار کلاسیک (تدریس گیتار از سال ۱۳۹۹ تاکنون)

کارشناسی نوازندگی ساز جهانی_ گیتار کلاسیک از دانشگاه فرهنگ و هنر

فراگیری نوازندگی ساز گیتار زیر نظر اساتید:

استاد فرزین طهرانیان، خانم فرناز خیابانی، کیوان میرهادی، امیر بهزاد پور

مبانی نظری موسیقی: استاد مصطفی موسوی

هارمونی: استاد مسعود پیروی

سلفژ: استاد شایا اسدی

اجرای آنسامبل گیتار_فلوت با خانم زهرا خاوری

(زیر نظر استاد فرزین طهرانیان در دانشگاه فرهنگ و هنر_ بهار سال 1400)